Geen milieubelastende producten in de bodem!

Waterglasinjecties leveren indien toegepast volgens de BRL 9339 geen milieubezwaren op.
Injection Nederland was initiatiefnemer en woordvoerder van de stuurgroep BRL 9339 van SGS.
Er zijn voor specifieke situaties door onze producent nieuwe injectie-suspensies ontwikkelt met breed toepasbare eigenschappen. Deze revolutionaire producten zijn volkomen veilig voor het milieu.
Onze waterglas/hardener combinatie en injectie-suspensies staan een schone grondverklaring dus niet in de weg.

Funderings techniek

Meer...

BINNENHOF

Meer...

Kademuur renovatie

Meer...

Constructieve bodem-injectie heeft toekomst

Het verstenen van de bodem door constructieve injecties met waterglas wordt meestal toegepast wanneer het niet mogelijk, of te kostbaar is om damwanden te plaatsen. De bestaande bebouwing wordt dan niet belast door zwaar materieel en trillingen, bovendien kan snel resultaat worden geboekt. De keuze voor een bepaalde techniek van injecteren wordt voornamelijk bepaald door de aard van het werk, bodemgesteldheid en het materiaal dat moet worden geïnjecteerd. In de regel kan 48 uur na het injecteren worden ontgraven. Afhankelijk van de bodemgesteldheid kan niet altijd waterglas worden toegepast. In dat geval beschikken wij over alternatieve injectiesuspensies. Deze nieuw ontwikkelde materialen openen een scala aan mogelijkheden daar waar waterglas weinig kans van slagen heeft. De prijzen van deze geavanceerde produkten liggen door eigen ontwikkeling op vergelijkbaar niveau van waterglas.

Waterremmende bodem volgens de Geostab®methode

Voor het aanbrengen van een waterremmende bodem in een bouwkuip, worden de injecties uitgevoerd vanuit een injectie-unit. Tijdens het werk worden er voortdurend controles uitgevoerd op de mengverhouding en uithardingstijd van het materiaal. Onder normale omstandigheden kan na enkele dagen de bouwput worden ontgraven.

De Geostab®methode, kenmerkt zich door het roterend injecteren van de injectievloeistof en de constante lage druk. Deze door Injection Nederland ontwikkelde methode zorgt voor een homogene verspreiding van het injectiemiddel waardoor een robuust injectielichaam wordt gecreëerd. Minder injectiepunten dus minder perforaties. Injection Nederland werkt al decennia samen met bonafide specialisten op het gebied van damwanden, bronnering etc. Onze integrale aanpak draagt bij aan maximale kwaliteit met minimale faalkans.

Verzakking van wegdek dijklichaam herstellen

Op den duur gaat het wegdek van een dijk verzakken. Holle ruimtes in een dijklichaam tasten de stabiliteit aan en moeten zo snel mogelijk worden hersteld. Injection Nederland beschikt over een speciaal voor dit doel ontwikkelde vulstof waardoor de integriteit van het dijklichaam behouden blijft. Als de holle ruimtes zijn gevuld kan het wegdek worden voorzien van een nieuwe laag asfalt.

Nieuwe ontwikkelingen!

▪ Bodeminjectie
▪ Grondinjectie
▪ Grondstabilisatie
▪ Waterglasinjectie

Door nieuwe ontwikkelingen, wordt constructieve bodeminjectie (grondstabilisatie) steeds vaker toegepast. Ook bij een complexe bodemstructuur is bodeminjectie inmiddels een betrouwbare techniek.
Injectietechnieken zijn breder toepasbaar dan mechanische technieken en in elk geval goedkoper.

De recent ontwikkelde toepassingen met licht materieel, hebben een sterk positief effect op de omgevingshinder, zorgen voor een lagere CO2 footprint van een project en dragen bij aan een duurzame, circulaire economie.