De mensen van Injection Nederland

Moderne techniek, toegepast door een vast team ervaren vakmensen. De kwaliteit staat voorop, Injection Nederland wordt daarom graag in een vroeg stadium bij een project betrokken, hierdoor ontstaat inzicht in mogelijke risico's. Er kan dan gericht worden gewerkt aan het beperken van die risico's en tijdig naar eventuele alternatieven worden gezocht. Het uiteindelijke resultaat is een tot in de kleinste details uitgevoerd werkplan met als doel kwaliteit, risicobeperking en een kostengunstige uitvoering.

Nieuwe producten maken meer mogelijk!

In de afgelopen jaren heeft Injection Nederland samen met haar producent een 3-componenten injectie-suspensie ontwikkeld met fenomenale eigenschappen. Deze nieuwe gel maakt het onmogelijke mogelijk en is zelfs toegestaan in kwetsbare waterwingebieden. Door fijntuning in de mengverhouding van de drie componenten kan de gel aan vrijwel elke situatie worden aangepast. Viscositeit, uithardingstijd en druksterkte kunnen voor elke toepassing nauwkeurig worden bepaald. Inmiddels wordt een scala aan specifiek ontwikkelde producten door ons toegepast, geen enkele daarvan is milieubelastend.

Geavanceerde injectietechnieken.

Injection Nederland legt zich sinds 1969 toe op het ontwikkelen en toepassen van geavanceerde injectie-technieken. Wij hebben ons tot doel gesteld om door bundeling van kennis en ervaring op maat gemaakte oplossingen te bieden voor specifieke projecten. Door de samenwerking met verschillende disciplines, is een breed netwerk van deskundigen ontstaan. Er worden op deze wijze continue nieuwe toepassingen ontwikkeld waarbij risico beheersing en kwaliteit voorop staan. Onze innovaties zijn dan ook altijd gebaseerd op een beproefde techniek. Aannemers, woningbouwverenigingen, overheden, gemeenten, waterschappen en vele andere instanties vertrouwen op de specifieke kennis en ervaring van Injection Nederland BV.


NIEUWSBRIEF 1e kwartaal-2019