De lichte groutpaal, snel, kostengunstig en sterk...

Trillingvrije en geluidsarme uitvoering.
In de funderingstechniek zijn groutpalen niet weg te denken. Het benodigde materieel is in de regel zwaar en belastend voor de omgeving. Er is niet altijd behoefte aan de draagkracht van de traditionele fundering op palen. Er zijn veel toepassingen denkbaar waarbij geringere eisen kunnen worden gesteld aan de draagkracht. Injection Nederland heeft daarvoor een methode ontwikkeld waarbij met licht materieel bijzonder sterke 16,5 N/mm2 palen kunnen worden geplaatst tegen een aantrekkelijke prijs en een korte productietijd. Het benodigde materieel is dermate licht dat dit systeem ook op moeilijke locaties kan worden toepast. Bovendien is de techniek trillingvrij, dus ook geschikt voor de binnenstad.

Overal te plaatsen

De nieuwe groutpaal is prijstechnisch ook toepasbaar bij kleinere projecten. Bij aan- of verbouw is vaak het budget beperkt en het werk te klein voor de standaard techniek. Voor deze nieuwe toepassing speelt de bodemgesteldheid geen enkele rol, de paal wordt zonder problemen ook in het water geplaatst. De nieuwe groutpaal van Injection Nederland is al snel rendabel want de overheadkosten zijn te verwaarlozen en de productietijd verbazend laag, je zou kunnen zeggen de snelste paal van Nederland...

Aanvulling van damwand

De nieuwe groutpaal is vooral bedoeld voor lichte constructies. Eén van de vele andere toepassingen is die als gedeeltelijke vervanging, aanvulling of reparatie van een damwand.
Bij een kadewand waarvan het kwelscherm beschadigd of kapot is, wordt de lichte groutpaal regelmatig toegepast.
Onze groutpaal is tevens bijzonder effectief en kostengunstig als dijkdeuvel bij dijkrenovatie.

Ook in de binnenstad

Door de trillingvrije en geluidsarme uitvoering kan de nieuwe groutpaal zonder bezwaar in de binnenstad worden geplaatst. De speciaal voor dit doel ontwikkelde Dämmer kan in enkele uren uitharden (ook onder water).
In het centrum van de gemeente Utrecht zijn een aantal palen geplaatst in de kade en in de gracht. De werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder noemenswaardige overlast voor de omgeving en in een verrassend korte produktie tijd.

Slanke groutpalen aangebracht met licht materieel.

Trillingvrije en geluidsarme uitvoering.
De paal wordt aangebracht door middel van boren en groutinjectie. De injectiesuspensie is een specifiek ontwikkelde Dämmer 16,5 N/mm2, afhankelijk van de omstandigheden aangevuld met een kleine hoeveelheid bentoniet. De door Injection Nederland ontwikkelde groutpaal is een goedkope, snelle en betrouwbare toepassing.

Lees meer over onze Ultralichte groutpaal en kaderenovatie...